Hegyi Panzió

3348 Szilvásvárad, Egri út 36/b., Hungary

+36-36-355-545

E-mail: hegyipanzio@vipmail.hu.no spam
Bed & breakfast, inn
4000-5000 HUF/person/night

Hegyi Panzió, Szilvásvárad, HungaryMap position: 317; 63

#1 Tourist Info Hungary: hotels in Szilvasvarad, Hungary

#1 Tourist Info Hungary: hotels in Hungary

Hegyi Panzio, Szilvasvarad, Węgry   Hegyi Panzio, Szilvasvarad, Hongrie   Hegyi Panzió, Szilvásvárad, Maďarsko   Hegyi Panzio, Szilvasvarad, Ungaria   Hegyi Panzió, Szilvásvárad   Hegyi Panzio, Szilvasvarad, Ungarn